CzechTrade Czeski

Offshore kontenery

Telefon: +420 571 425 501
Faks:+420 571 425 504

www.kovar.eu
Email: mail@kovar.eu

Produkujemy offshore kontenery przede wszystkim do wymagającego otoczenia przemysłu ropnego i gazowego. Offshore kontenery przedstawiają skomplikowane i zaawansowane rozwiązania specjalnych badawczych i serwisowych kabin. Certyfikacja według EN 12079 lub DNV 2.7-1.

Siedziba firmy:

KOVAR a.s.
Leskovec 212
Valašská Polanka
756 11

Czechy
KOVAR a.s.

Produkty

Kontenery na zamówienie, Kontenery specjalne, Przebudowy kontenerów, Offshore kontenery, Kontenery stalowe, Kontenery technologiczne