CzechTrade Czeski

Galerie Rudolfinum

Telefon: +420 227 059 205
Faks:+420 222 319 293

Strona www.:www.galerierudolfinum.org
Email: galerie@rudolfinum.org

Galeria Rudolfinum, centrum sztuki współczesnej, instytut państwowy nadzorowany Ministerstwem Kultury w Republice Czeskiej. Wspólnie z Fliharmoniá Czeská posiada swojá siedzibé w budynku praskiego Rudolfinum w centrum Pragi.

Siedziba firmy: Galerie Rudolfinum

Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12
Praha 1
110 01

Czechy

Produkty Galerie Rudolfinum:

Wystawy Praga
Wystawy Praga w Galerii Rudolfinum nastawione jednocześnie na współczesná sztuké artystyczná z ekskursjami do okresów ...

Galeria Praga
Galeria Praga ( Galeria Rudolfinum ) Dziéki połoženiu stała sié naturalnym kulturalnym oraz społecznym centrum Pragi. ...

Galerie Rudolfinum Galerie Rudolfinum